RF200C

Program RF200C

Przeznaczony do sterowania głowicami pomiarowymi promieniowania optycznego produkcji SONOPAN.

PC

 

Przeznaczenie

Program przystosowany jest do współpracy z głowicami fotometrycznymi serii 200 i miernikiem luminancji LMC-10 produkcji SONOPAN. Komputer z zainstalowanym programem RF200C, połączony z głowicą fotometryczną za pomocą interfejsu RF-200C, stanowi kompletny fotometr.

Możliwości

  • Konfigurowanie dołączonego urządzenia.
  • Pobieranie cząstkowych wyników pomiaru.
  • Uśrednianie odczytanych wartości zmierzonych.
  • Wyświetlanie uśrednionego wyniku pomiaru.

Dodatkowe aplikacje

  • Pamięć pomiarów - umożliwia zapis pojedynczych wyników oraz rejestrację historii pomiaru w pliku tekstowym.
  • Zaawansowane - zapewnia możliwość pomiaru w trybie całkowania, statystyki czy pomiaru względnego.
  • Badanie monitorów - procedura oceny monitorów medycznych według DICOM GSDF.
 

Dane techniczne

Wersja:
1.33
Data publikacji:
28-05-2020
Wersja językowa:
PL, EN
System operacyjny:
Windows

Pliki do pobrania