L-420

Radiometr-fotometr

Urządzenie dedykowane do budowy systemów pomiarowych o dowolnym zastosowaniu (akwizycja danych, sterowanie procesami technologicznymi itp.). Stanowi platformę sprzętową przeznaczoną do pomiaru: natężenia oświetlenia, natężenia napromienienia oraz luminancji (świetlnej, energetycznej lub fotonowej).
Zapytaj o cenę

KLASA APC

 

Elastyczność

Specyfikacja urządzenia budowana jest w oparciu o wymagania klienta. Należą do niej: rodzaj mierzonej wielkości, czułość widmowa, ilość oraz wartości zakresów pomiarowych. 
Pełna nazwa przyrządu budowana jest w oparciu o specyfikację zamawiającego. Przyrząd może pracować z analogowym interfejsem pętli prądowej 4-20 mA lub cyfrowym interfejsem RS-232 z wykorzystaniem protokołu SONBUS lub MODBUS RTU.

Precyzja

Miernik L-420 automatycznie kompensuje wpływ temperatury na wynik pomiaru. Użytkownik ma możliwość zmiany czasu uśredniania wyniku z zakresu 160ms – 10,24s.

 

Dane techniczne

Napięcie zasilające:
+9 do +30 V
Pobór prądu przy pacy w pętli prądowej:
3,5 – 22 mA
Pobór prądu przy wyłączonej pętli prądowej:
4 mA
Zakres ilości konwersji przetwornika ADC do uśrednienia wyniku:
1 do 64
Czas konwersji przetwornika ADC:
160 ms (max ±50 ppm)
Rozdzielczość pomiarowa:
17 bitów
Rozdzielczość pętli prądowej:
16 bitów
Maksymalna ilość zakresów pomiarowych:
3
Klasa szczelności:
IP65 (IP68 - opcja)
Wymiary:
Ø 44 × 80 mm

Pliki do pobrania