RF-200C

Konwerter USB

Przeznaczony do bezpośredniego połączenia głowicy luksomierza L-200 oraz miernika luminancji LMC‑10 z komputerem.
Cena netto: 770 PLN

PC