Pomiary BHP

Powszechnie wiadomo, że jakość środowiska pracy ma wielki wpływ na zdrowie człowieka. Aby ograniczyć wpływ czynników szkodliwych na pracownika, pracodawca powinien ocenić zagrożenia występujące w zakładzie pracy. Powinien dokonać pomiaru parametrów czynników szkodliwych fizycznych, chemicznych lub biologicznych, jeżeli występują w firmie lub zachodzi takie podejrzenie. Obowiązki te nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.). Wyniki pomiarów nie mogą być ukrywane, należy o nich poinformować wszystkich pracowników.

Nasza firma jest producentem aparatury pomiarowej, która umożliwia pomiar niektórych z czynników zagrażających zdrowiu człowieka na stanowisku pracy.

Oferujemy przyrządy do:

  • Pomiar oświetlenia na stanowiskach pracy.
  • Pomiar luminancji matryc monitorów komputerowych i odbiorników TV, paneli odczytowych oraz innych powierzchni świecących.
  • Pomiar hałasu na stanowiskach pracy.
  • Pomiaru drgań oddziałujących na człowieka.