Życzenia

Spokojnych Świąt Wielkanocnych, okraszonych radością, wiosennym ciepłem oraz smakiem i zapachem świątecznych potraw, naszym Klientom oraz ich bliskim czytaj więcej

Promocja świąteczna 2019

Promocja świąteczna 2019

Z okazji opublikowania nowej strony internetowej, oraz zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy udzielamy naszym Klientom 10% rabatu na oferowane produkty. czytaj więcej

Zmodernizowane mierniki DLM-101 i DLM-102

Zmodernizowane mierniki DLM-101 i DLM-102 wyprodukowane po kwietniu 2018 współpracują z programem DSA-Monitor.  Po modernizacji możliwa jest rejestracja historii pomiaru z interwałem ustawianym od 100 ms do 1 min.  Dane pomiarowe można przesłać do PC przez interfejsy USB i RS-232. czytaj więcej


Firma SONOPAN, istniejąca od 1974r, jest producentem akustycznej i fotometrycznej aparatury pomiarowej.

W dziedzinie akustyki oferujemy: całkujące mierniki poziomu dźwięku, cyfrowe analizatory dźwięku, mierniki hałasu pojazdów samochodowych, dozymetry hałasu, kalibratory akustyczne, mikrofony pomiarowe, osłony przeciwwietrzne mikrofonów, stanowiska do pomiaru mocy akustycznej, zestawy do monitorowania środowiska. W dziedzinie fotometrii produkujemy mierniki światła widzialnego, nadfioletu i podczerwieni: luksomierze, radiometry, mierniki luminancji, głowice fotometryczne i radiometryczne, kalibratory fotometryczne, przystawki do pomiaru luminancji. Oferujemy także oprogramowanie do raportowania przeprowadzonych pomiarów i tworzenia dokumentacji.

Nasza aparatura pomiarowa spełnia wymogi norm międzynarodowych i krajowych. Ich parametry techniczne są potwierdzone zatwierdzeniami typu wydanymi przez Główny Urząd Miar, oraz certyfikatami wydanymi przez inne instytucje.

Uwaga !!! Mierniki poziomu dźwięku produkowane przez nas to nie "decybelomierze" czy też "sonometry" to urządzenia spełniające wymogi normy dla miernika poziomu dźwięku. Przyrządy pomiarowe sprzedawane na rynku i nazywane decybelomierzami lub sonometrami - nie spełniają zwykle wymagań normy dla mierników poziomu dźwięku oraz Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. 2018 poz. 376.