Zmiana cen wyrobów i usług '2022

Szanowni Państwo

Informujemy, że SONOPAN zamierza wprowadzić podwyżkę cen oferowanych usług i przyrządów.

Bliższe szczegóły przedstawiamy w załączniku.

Pozdrawiamy,

Zespół SONOPAN

SONOPAN _Komunikat.01.2022

Zmiany w cenniku 04.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy od początku kwietnia 2021 roku planowana jest zmiana cen wyrobów produkowanych przez SONOPAN.

Zmiana jest wymuszona znacznymi podwyżkami cen materiałów produkcyjnych, usług oraz ograniczeniami w dostępności komponentów do produkcji na rynkach światowych. Do głównych przyczyn tej sytuacji należą przede wszystkim przestoje w fabrykach produkujących podzespoły elektroniczne z powodu pandemii SARS-CoV-2 oraz wprowadzenie ceł importowych na granicy z Wielką Brytanią z powodu Brexit'u.

W celu uzyskania więcej informacji zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży: +48 663 142 045, sonopansklep@gmail.com

 

Pozdrawiamy Świątecznie,

Zespół SONOPAN

  czytaj więcej

Dodatkowe dni wolne od pracy w 2020r

Ustala się dzień 7 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w SONOPAN Sp. z
o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz
ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w SONOPAN Sp.
z o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.


Firma SONOPAN, istniejąca od 1974r, jest producentem akustycznej i fotometrycznej aparatury pomiarowej.

W dziedzinie akustyki oferujemy: całkujące mierniki poziomu dźwięku, cyfrowe analizatory dźwięku, mierniki hałasu pojazdów samochodowych, dozymetry hałasu, kalibratory akustyczne, mikrofony pomiarowe, osłony przeciwwietrzne mikrofonów, stanowiska do pomiaru mocy akustycznej, zestawy do monitorowania środowiska. W dziedzinie fotometrii produkujemy mierniki światła widzialnego, nadfioletu i podczerwieni: luksomierze, radiometry, mierniki luminancji, głowice fotometryczne i radiometryczne, kalibratory fotometryczne, przystawki do pomiaru luminancji. Oferujemy także oprogramowanie do raportowania przeprowadzonych pomiarów i tworzenia dokumentacji.

Nasza aparatura pomiarowa spełnia wymogi norm międzynarodowych i krajowych. Ich parametry techniczne są potwierdzone zatwierdzeniami typu wydanymi przez Główny Urząd Miar, oraz certyfikatami wydanymi przez inne instytucje.

Uwaga !!! Mierniki poziomu dźwięku produkowane przez nas to nie "decybelomierze" czy też "sonometry" to urządzenia spełniające wymogi normy dla miernika poziomu dźwięku. Przyrządy pomiarowe sprzedawane na rynku i nazywane decybelomierzami lub sonometrami - nie spełniają zwykle wymagań normy dla mierników poziomu dźwięku oraz Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. 2018 poz. 376.