Wesołych Świąt

Dodatkowe dni wolne od pracy w 2020r

Ustala się dzień 7 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w SONOPAN Sp. z
o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz
ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w SONOPAN Sp.
z o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Zmiany w cenniku

Informujemy Państwa, iż w związku ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności, od początku lutego 2020 planowana jest zmiana cen produkowanych przez nas wyrobów.

Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z naszym działem sprzedaży.


Firma SONOPAN, istniejąca od 1974r, jest producentem akustycznej i fotometrycznej aparatury pomiarowej.

W dziedzinie akustyki oferujemy: całkujące mierniki poziomu dźwięku, cyfrowe analizatory dźwięku, mierniki hałasu pojazdów samochodowych, dozymetry hałasu, kalibratory akustyczne, mikrofony pomiarowe, osłony przeciwwietrzne mikrofonów, stanowiska do pomiaru mocy akustycznej, zestawy do monitorowania środowiska. W dziedzinie fotometrii produkujemy mierniki światła widzialnego, nadfioletu i podczerwieni: luksomierze, radiometry, mierniki luminancji, głowice fotometryczne i radiometryczne, kalibratory fotometryczne, przystawki do pomiaru luminancji. Oferujemy także oprogramowanie do raportowania przeprowadzonych pomiarów i tworzenia dokumentacji.

Nasza aparatura pomiarowa spełnia wymogi norm międzynarodowych i krajowych. Ich parametry techniczne są potwierdzone zatwierdzeniami typu wydanymi przez Główny Urząd Miar, oraz certyfikatami wydanymi przez inne instytucje.

Uwaga !!! Mierniki poziomu dźwięku produkowane przez nas to nie "decybelomierze" czy też "sonometry" to urządzenia spełniające wymogi normy dla miernika poziomu dźwięku. Przyrządy pomiarowe sprzedawane na rynku i nazywane decybelomierzami lub sonometrami - nie spełniają zwykle wymagań normy dla mierników poziomu dźwięku oraz Ustawy Prawo o Miarach Dz.U. 2018 poz. 376.