UG

Uchwyt głowicy fotometrycznej

Ułatwia przeprowadzanie pomiarów fotometrycznych zmniejszając wpływ osoby wykonującej pomiar na jego wynik.