LMC-10

Stykowy miernik luminancji

Przeznaczony do pomiaru luminancji powierzchni świecących samoistnie takich jak matryce monitorów komputerowych i odbiorników TV, negatoskopy, panele odczytowe itp.
Zapytaj o cenę

KLASA APC

 

Wygoda

Miernik może być dołączony do panelu odczytowego P-200 lub za pośrednictwem interfejsu RF-200C do komputera. LMC-10 wyposażony jest w wielofunkcyjny przycisk służący do wyzwalania pomiaru, zapisu wyników lub obsługi wybranej procedury pomiarowej. Dzięki wbudowanej procedurze pomiaru odwzorowania skali szarości zgodnie z funkcją DICOM GSDF miernik jest niezastąpiony przy kontroli monitorów medycznych i negatoskopów.

Precyzja

Zapewnia prawidłowy pomiar niezależnie od rozsyłu kierunkowego oraz systemu podświetlenia badanej powierzchni. Zaawansowany układ optyczny i pomiarowy, w połączeniu z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania mierzonego sygnału, zapewniają wysoką dokładność i powtarzalność pomiarów.

Fundusze Europejskie

Do wytworzenia produktu wykorzystano infrastrukturę Data Techno Park Sp. z o.o. współfinansowaną w ramach projektu POIG.05.01.00-00-023/12-00 „Rozwój ogólnopolskiego klastra e-zdrowie” zrealizowanego w ramach Działania 5.1. „Dyfuzja innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Dane techniczne

Zakres widmowy:
V (λ) CIE, DIN 5032-7
Zakresy pomiarowe:
50 000 cd / m2
500 cd / m2
Klasa dokładności:
A (CIE, DIN 5032-7)
Kątowe pole pomiarowe:
Pole pomiarowe:
Ф10 mm
Błąd niedopasowania widmowego f1':
≤ 3 % (CIE, DIN 5032-7)
Błąd niedopasowania kierunkowego f2g:
≤ 3 % (CIE, DIN 5032-7)
Wpływ otaczającego pola f2u:
≤ 1,5 % (CIE, DIN 5032-7)
Rozdzielczość pomiarowa:
0,01 cd / m2
Temperatura pracy:
-10 ÷ +50ºC
Wilgotność względna:
≤ 90 %
Waga:
150 g

Pliki do pobrania