DSA Monitor

Program DSA Monitor

Przeznaczony do gromadzenia i obróbki danych pomiarowych zebranych przez mierniki poziomu dźwięku produkowane przez SONOPAN oraz do zdalnego sterowania pracą miernika.

PC

 

Bezpłatny

Dołączany bezpłatnie do każdego zakupionego miernika poziomu dźwięku.

Uniwersalny

Obsługuje przyrządy: DSA-50, DLM-101, DLM-102, DD-40, DD-41. Zapewnia możliwość odsłuchania nagrań dźwiękowych zapisanych przez przyrządy posiadające taką funkcjonalność.

Prezentacja danych

Odczytane z przyrządów dane mogą być prezentowane bezpośrednio w programie w postaci różnorodnych tabel i wykresów, jak również zapisane w pliku tekstowym w taki sposób, aby można je było odczytać w arkuszu kalkulacyjnym.
Bezpośrednio z poziomu programu można wydrukować wygenerowane wykresy przebiegu czasowego, rozkładu widmowego, gęstości skumulowanej i histogramu poziomów. Możliwe jest także przenoszenie wykresów do innych programów poprzez schowek systemowy.

Zdalne sterowanie

W pakiecie znajdują się dodatkowe programy sterujące pracą mierników poziomu dźwięku DSA-50 i DLM-10x.

 

Dane techniczne

Wersja:
2.62
Data publikacji:
22-06-2022
Wersja językowa:
PL, EN
System operacyjny:
Windows

Pliki do pobrania