Naprawy i przeglądy

Informacje ogólne

1. Przyrząd należy przysłać do Serwisu wraz z dołączonym pisemnym zleceniem wykonania przeglądu i/lub naprawy. Zlecenie można również przesłać za pomocą poczty elektronicznej (e mail).

2. W zleceniu należy podać:

  • dane Zlecającego: pełna nazwa, adres, NIP, osoba do kontaktu,
  • typ, numer fabryczny oraz rok produkcji zgłaszanego urządzenia (umieszczone na tabliczce znamionowej),
  • opis usterki,
  • sposób wysyłki po wykonanej usłudze (jeżeli nie zostanie podany inny sposób wysyłki, to przyrząd zostanie odesłany kurierem DHL).

Dodatkowo można zamieścić informację o konieczności potwierdzenia telefonicznie kosztów ewentualnej naprawy, przed jej wykonaniem.

3. Przebieg zgłoszenia i sprawne postępowanie związane z naprawą wyrobu uzależnione jest od szczegółowego opisania usterki.

Naprawy gwarancyjne

1. W trakcie trwania gwarancji, wszystkie usterki przyrządu nie powstałe z winy Nabywcy są usuwane bezpłatnie.

2. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że uszkodzenie nie jest objęte gwarancją lub warunki gwarancji nie zostały zachowane, Zlecający jest zobowiązany zwrócić koszty przeglądu technicznego i transportu oraz ewentualnej naprawy.

Naprawy pogwarancyjne

1. Każde urządzenie produkcji SONOPAN, w którym zachodzi konieczność sprawdzenia parametrów technicznych i/lub naprawy, podlega płatnemu przeglądowi.

2. W przypadku, gdy koszty naprawy są znaczące, Serwis kontaktuje się telefonicznie bądź mailowo z Klientem w celu uzyskania akceptacji kosztów naprawy.

Płatność

1. Dla stałych Klientów – przelew 14 dni, na podstawie faktury VAT.

2. Gotówka, za pobraniem – w pozostałych przypadkach.

Termin realizacji

1. Termin realizacji zlecenia wynosi najczęściej do 5 dni roboczych. W szczególnie skomplikowanym przypadku może on ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych.

2. Termin realizacji może się wydłużyć, jeżeli naprawiany przyrząd musi być wzorcowany w laboratorium akredytowanym. W takim przypadku obowiązują indywidualne ustalenia, zależne od zakresu wzorcowania i laboratorium wykonującego usługę.