APMS-19 Raport

Program APMS-19 Raport

Stanowi integralną część systemu do pomiaru mocy akustycznej APMS-19.

PC

 

Przeznaczenie

Zapewnia automatyzację pomiarów mocy akustycznej urządzeń zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 3744, PN‑EN ISO 3746 oraz PN‑EN 60076‑10. Umożliwia generowanie raportów końcowych.

Możliwości

  • Pomiar w maksymalnie 19 punktach pomiarowych.
  • Pomiar szerokopasmowy lub w pasmach 1/1-oktawowych lub 1/3-oktawowych.
  • Sterowanie elementami systemu i ich konfigurowanie.
  • Kalibracja torów pomiarowych.
  • Sprawdzanie poprawność warunków pomiaru w powiązaniu z kryteriami określonymi w normie.
  • Automatyczne przeprowadzenie pomiarów.
  • Obliczenie mocy akustycznej badanego obiektu.
  • Wygenerowanie raportu.
 

Dane techniczne

Wersja:
4.2
Data publikacji:
18-11-2020
Wersja językowa:
PL
System operacyjny:
Windows

Pliki do pobrania