Polityka prywatności

Na naszych stronach używamy technologii, w postaci plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do naszej strony internetowej. Klikając przycisk „Zgadzam się” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), dalej „Rozporządzenia 2016/679. RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi strona https://www.sonopan.com.pl

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony www takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas na naszej stronie www i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Sonopan Sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-950 Białystok.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o przesłanie informacji na adres: rodo@sonopan.com.pl

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

 1. art 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 w jednym lub większej liczbie określonych celów, dla realizacji których wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - w zakresie, w jakim podanie danych jest niezbędne,
 2. art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 w celu wykonania umowy lub dążenia do jej zawarcia,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sonopan Sp. z o.o. (monitoring systemów informatycznych, ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami);

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się nie zgadzasz. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.

 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych

Z tego prawa można skorzystać w przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:
- kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;
- kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
- wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych;
- kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania

Można żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.

 • prawo dostępu do danych

Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 • prawo do przeniesienia danych

Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Administratora w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.

 • Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679;

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez pracowników Sonopan Sp. z o.o., ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom, do których należą:

 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 • podmioty świadczące na rzecz Sonopan Sp. z o.o. usługi niezbędne do wykonania działań reklamowych na rzecz firmy Sonopan Sp. z o.o..

Administratorzy danych

Administratorami Twoich danych osobowych będzie firma Sonopan Sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie marketingowym.

Cookies

Na naszej stronie internetowej i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookies i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów Sonopan Sp. z o.o..

Pliki typu cookies mogą być wykorzystywane przez Sonopan Sp. z o.o. również do celów:

 • umożliwiających korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,
 • służących do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • umożliwiających zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
 • umożliwiających dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

Przechowywanie danych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie uregulowanym przez obowiązujące przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych, które są wymagane przez przepisy prawa jest brak możliwości zawarcia. Niepodanie danych fakultatywnych nie będzie skutkowało żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Sonopan Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Tobie prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Sonopan Sp. z o.o. i Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony www i aplikacji internetowych dostarczanych przez Sonopan Sp. z o.o., w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Sonopan Sp. z o.o.,  i Zaufanych Partnerów możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgoda” lub zamykając to okno. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub w ograniczyć jej zakres prosimy o kliknięcie w „Nie wyrażam zgody” co spowoduje zamknięcie strony. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, wysyłając maila z informacją na Sonopan Sp. z o.o..

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.