Pytania i odpowiedzi

PYTANIE 1: Jak często należy wzorcować przyrządy pomiarowe?

ODPOWIEDŹ: SONOPAN zaleca wzorcowanie przyrządów pomiarowych minimum jeden raz w okresie 12 miesięcy.
Częstotliwość wzorcowania przyrządów pomiarowych zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to: zakres i intensywność użytkowania, ryzyko przekroczenia dopuszczalnych wartości błędu, koszt ewentualnych działań korygujących po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniu przyrządu. Ponieważ wzorcowanie jest dość kosztowne, okres między kolejnymi czynnościami wzorcowania jest kompromisem między zapewnieniem poprawności pomiarów, a poniesionymi nakładami finansowymi.

 

PYTANIE 2: Czy SONOPAN wzorcuje przyrządy?

ODPOWIEDŹ: Tak, SONOPAN wzorcuje przyrządy pomiarowe w laboratoriach fotometrycznych i laboratoriach akustycznych. W zależności od rodzaju przyrządu i typu usługi wzorcowanie jest realizowane w laboratoriach SONOPAN, Głównego Urzędu Miar, Okręgowych Urzędów Miar lub Partnerów SONOPAN.

 

PYTANIE 3: Czy przegląd przyrządu przed wzorcowaniem jest konieczny?

ODPOWIEDŹ: Tak, przegląd przyrządu przed usługą wzorcowania jest obowiązkowy. Dzięki niemu unika się dodatkowych kosztów związanych z dwukrotnym wzorcowaniem nieprawidłowo działającego przyrządu oraz skraca czas realizacji usługi.

 

PYTANIE 4: Czy mogę zamówić części i naprawić przyrząd samodzielnie?

ODPOWIEDŹ: Do naprawy przyrządów pomiarowych oprócz części zamiennych niezbędna jest fachowa wiedza i umiejętności. Należy pamiętać, że wszelkie nieautoryzowane naprawy powodują utratę gwarancji oraz mogą skutkować poważnym i kosztownym uszkodzeniem przyrządu.