Listopad 2016 LMC-10

Nowy stykowy miernik luminancji LMC-10.