L-50 WYCOFANY Z OFERTY

Luksomierz

Przeznaczony do pomiaru natężenia oświetlenia promieniowania naturalnego i sztucznego, źródeł punktowych oraz światła rozproszonego. Stanowi doskonałe narzędzie dla każdego laboratorium fotometrycznego.

KLASA A

 

Precyzja pomiaru

Dobre dopasowanie widmowe do krzywej V (λ) oraz kierunkowe do krzywej cosinus gwarantuje prawidłowy pomiar natężenia oświetlenia niezależnie od charakteru promieniowania i nie wymaga stosowania żadnych współczynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła.

Właściwości

  • Brak konieczności stosowania współczynników korekcyjnych dla różnego rodzaju oświetlenia.
  • Automatyczne wyłączanie gdy nieużywany.
  • Funkcja HOLD służąca do zatrzymania pomiaru.
  • Sygnalizacja zbyt małego poziomu baterii zapobiega błędnym odczytom wyniku pomiaru.
 

Dane techniczne

Zakres widmowy:
V (λ) CIE, DIN 5032-7
Zakresy pomiarowe:
5 lx – 199,9 lx
50 lx – 1999 lx
500lx – 19,99 klx
5 klx – 199,9 klx
Klasa dokładności:
A (CIE, DIN 5032-7)
Błąd niedopasowania widmowego f1':
≤ 2 % (CIE, DIN 5032-7)
Błąd niedopasowania kierunkowego f2:
≤ 1,5 % (CIE, DIN 5032-7)
Błąd całkowity:
≤ 2,5 % (CIE, DIN 5032-7)
Temperatura pracy:
0 ÷ +40 ºC
Wilgotność względna:
≤ 80 %
Zasilanie:
9 V (bateria 6LR61)
Wymiary:
152 x 83 x 33 mm
Waga:
200 g

Pliki do pobrania