Dodatkowe dni wolne od pracy w 2020r

Ustala się dzień 7 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w SONOPAN Sp. z
o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz
ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w SONOPAN Sp.
z o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.