G.UVA-100 WYCOFANY Z OFERTY

Głowica radiometryczna

Przeznaczona do pomiaru natężenia napromienienia nadfioletowego w zakresie UV-A. Przystosowana jest do współpracy z jednostką sterującą typu RF‑100.

PN-EN:14255-1

 

Automatyczna detekcja

Po dołączeniu do radiometru-fotometru RF‑100 głowica jest automatycznie rozpoznawana, a radiometr przełącza się w odpowiedni tryb pracy. Na ekranie pojawią się odpowiednie napisy identyfikujące miernik. Przy wymianie głowicy nie jest potrzebna żadna dodatkowa kalibracja urządzenia.

Akty prawne

Umożliwia ocenę narażenia pracownika na ekspozycję promieniowaniem optycznym zgodnie z Dyrektywą 2006/25/WE z dn. 5.04.2006, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25.06.2012. (Dz.U. z dn. 11.07.2012, poz. 787) oraz normą PN‑EN 14255-1.

Kompletny radiometr

Głowica G.UVA-100 zawiera:

  • Detektor skorygowany widmowo i kierunkowo.
  • Przetwornik analogowo-cyfrowy.
  • Układ zerowania i auto-zerowania.
  • Rejestr współczynnika kalibracji.
  • Interfejs komunikacyjny.
 

Dane techniczne

Zakres widmowy:
315 – 400 nm dla Δλ1/2
305 – 410 nm dla Δλ1/10
Zakresy pomiarowe:
100 μW / m2 – 3 W / m2
10 mW / m2 – 300 W / m2
1 W / m2 – 30 000 W / m2
Błąd niedopasowania widmowego f1':
≤ 20 % (CIE)
Błąd niedopasowania kierunkowego f2:
≤ 2 % (CIE)
Temperatura pracy:
0 ÷ +40 °C
Wilgotność względna:
≤80 %
Wymiary:
Ø 44 × 39,5 mm
Długość przewodu:
1,5 m

Pliki do pobrania