G.L-100 WYCOFANY Z OFERTY

Głowica fotometryczna

Przeznaczona do pomiaru natężenia oświetlenia promieniowania naturalnego i sztucznego, a po dołączeniu przystawki, do pomiaru luminancji świetlnej. Przystosowana do współpracy z jednostką sterującą typu L‑100 lub RF‑100.

KLASA A

 

Automatyczna detekcja

Po dołączeniu do radiometru-fotometru RF‑100 głowica jest automatycznie rozpoznawana, a radiometr przełącza się w odpowiedni tryb pracy. Na ekranie pojawią się odpowiednie napisy identyfikujące miernik. Przy wymianie głowicy nie jest potrzebna żadna dodatkowa kalibracja urządzenia.

Pomiar luminancji

Głowica umożliwia pomiar luminancji przez dołączenie przystawki PL1.RF-100. Może współpracować z przystawką o kącie pomiarowym: 1o, 2o i 3o.

Kompletny fotometr

Głowica G.L- 100 zawiera:

  • Detektor skorygowany widmowo i kierunkowo.
  • Przetwornik analogowo-cyfrowy.
  • Układ zerowania i auto-zerowania.
  • Rejestr współczynnika kalibracji.
  • Interfejs komunikacyjny.
 

Dane techniczne

Zakres widmowy:
V (λ) CIE
Zakresy pomiarowe:
0,001 – 30 lx
0,01 – 3000 lx
10 – 300 klx
Błąd niedopasowania widmowego f1':
≤ 2% (CIE)
Błąd niedopasowania kierunkowego f2:
≤ 1.5% (CIE)
Temperatura pracy:
0 ÷ +40 °C
Wilgotność względna:
≤ 80 %
Wymiary:
Φ 44 x 25,5 mm
Długość przewodu:
1,5 m

Pozostałe parametry jak w luksomierzu L-100.