Wzorcowanie luksomierzy L-100

Niniejszym informujemy, iż luksomierze L-100 przeznaczone do wzorcowania od 0,5 lx przyjmujemy do przeglądu i/lub naprawy do 30-05-2018 r. ze względu na fakt, iż łódzki OUM zamyka swe podwoje dla Klientów na trzy miesiące począwszy od dnia 11-06-2018 r. (powód czasowego zamknięcia OUM-u: remont budynku).

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.